PAYLAŞIMLAR


19 Mayıs 2017

Trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı … duvar ustası müteveffanın kazancı … milli değerlere göre yapılan cenaze giderleri

Yargıtay Kararı – Arşiv 01973
19 Mayıs 2017

Sigorta Primine Esas Kazancın Tespiti Davası Ve Yapılacak İnceleme

Yargıtay Kararı – Arşiv 01971
19 Mayıs 2017

Serbest Bölgelere Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı – Arşiv 01968
19 Mayıs 2017

Bordrolara Yansıtılan Fazla Çalışma Ücreti, Her Ay Sabit Olup Gerçeği Yansıtmıyorsa …

Yargıtay Kararı – Arşiv 01963
25 Nisan 2017

İş kazasına uğrayan işçi isterse yerleşim yerinin ( ikametgahının ) bulunduğu yer mahkemesinde de iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 01905
25 Nisan 2017

İkale ( bozma ) sözleşmesi nedir? Nasıl yapılır? Makul yarar nedir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01904
25 Nisan 2017

İşveren vekillerinden hangileri işe iade davası açamaz?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01902
25 Nisan 2017

Doğum yapan kadın işçiye istediği 6 aylık ücretsiz iznin kullandırılması zorunlu mudur?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01901
13 Ocak 2017

İşçilik alacaklarıyla ilgili olarak yapılmış olan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında nasıl karar verilir? Islah ile miktar arttırılabilir mi? Hangi hallerde icra inkar tazminatına hükmedilebilir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01814
13 Ocak 2017

Başarı primi ödeneceği hususunda yazılı iş sözleşmesi hükmü bulunmamasına rağmen, işyeri içi yazışması veya işyeri uygulaması ile bu ödemenin yapılacağı yönünde işveren tarafından taahhütte bulunulup bulunulmadığı … elektronik postanın gönderildiği kişi kesin bir şekilde belli ise bu elektronik posta delil olarak kabul edilmelidir

Yargıtay kararı – Arşiv 01812