PAYLAŞIMLAR


25 Nisan 2017

İş kazasına uğrayan işçi isterse yerleşim yerinin ( ikametgahının ) bulunduğu yer mahkemesinde de iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 01905
25 Nisan 2017

İkale ( bozma ) sözleşmesi nedir? Nasıl yapılır? Makul yarar nedir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01904
25 Nisan 2017

İşveren vekillerinden hangileri işe iade davası açamaz?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01902
25 Nisan 2017

Doğum yapan kadın işçiye istediği 6 aylık ücretsiz iznin kullandırılması zorunlu mudur?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01901
13 Ocak 2017

İşçilik alacaklarıyla ilgili olarak yapılmış olan icra takibine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davasında nasıl karar verilir? Islah ile miktar arttırılabilir mi? Hangi hallerde icra inkar tazminatına hükmedilebilir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01814
13 Ocak 2017

Başarı primi ödeneceği hususunda yazılı iş sözleşmesi hükmü bulunmamasına rağmen, işyeri içi yazışması veya işyeri uygulaması ile bu ödemenin yapılacağı yönünde işveren tarafından taahhütte bulunulup bulunulmadığı … elektronik postanın gönderildiği kişi kesin bir şekilde belli ise bu elektronik posta delil olarak kabul edilmelidir

Yargıtay kararı – Arşiv 01812
19 Aralık 2016

İşverenin grup emeklilik sigortası için ayrıca katkıda bulunması halinde bu katkı kıdem tazminatı hesabına esas giydirilmiş ücrete yansıtılır mı?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01771
19 Aralık 2016

İşçinin kayden başka bir şirkette gözükmesi davalı yanında çalışmadığını göstermez

Yargıtay Kararı – Arşiv 01769
19 Aralık 2016

Parayı çekenin kim olduğu kamera görüntülerinde belli değilse de bankamatikten çekilmesi ve kart ile şifrenin de karine olarak sahibinin olması gerektiğinden aksinin işçi tarafından kanıtlanması gerekir

Yargıtay Kararı – Arşiv 01767
19 Aralık 2016

Sosyal paylaşım sitesinde işveren uygulamalarının eleştirilmesi sataşma niteliğinde midir? İşveren feshini haklı kılar mı?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01765