PAYLAŞIMLAR


22 Ekim 2018

HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞU HAKKINDAKİ SÖZLEŞME HÜKMÜ GEÇERLİ MİDİR?

Araştırma – Arşiv 02440
12 Eylül 2018

Davacı olan işyeri hekimi ile işveren arasındaki sözleşmenin belirli süreli olup olmadığı, fesih tarihinde aynı zamanda memur olan davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı, kıdem ve ihbar tazminatı açısından kesin hüküm olup olmadığı, işyeri hekiminin hukuki statüsü uyuşmazlık konusudur.

1 Uyuşmazlık 1 Karar
31 Ağustos 2018

Performans / Verimlilik Nedeniyle İş Akdi Feshi Nasıl Olmalıdır ?

Araştırma – Arşiv 02415
16 Ağustos 2018

İşçi Raporlu İken İş Akdi Feshedilebilir mi?

Araştırma – Arşiv 02399
9 Ağustos 2018

Yeni iş arama izni ve uygulaması

Araştırma – Arşiv 02398
8 Ağustos 2018

Bedelli Askerlik Yapmak İsteyen Çalışanın Ücretsiz İzin Ve Diğer Yasal Hakları İle Kıdem Tazminatı Talebi

Araştırma – Arşiv 02397
21 Mayıs 2018

İşçi ihbar öneli içinde istirahat raporu alırsa ihbar öneli uzar mı?

Araştırma – arşiv 02336
11 Ocak 2018

Destekten yoksun kalan davacıların talebi miras ilişkisine dayalı değildir … belgelendirilemeyen yol gideri, cenaze ve defin giderleri nasıl belirlenir?

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı – arşiv 02261
11 Ocak 2018

Hata ve eksiklikleri bildiriminden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiç bir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.

Yargıtay Kararı – arşiv 02260
11 Ocak 2018

İbraname ne zaman ve ne şekilde düzenlenir? Çıkış sonrası tazminat ve ödemeler ne zaman yapılır?

Yargıtay Kararı – arşiv 02255