İşçinin kötüniyet tazminatı talep edebilmesi için iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaması gerekir.