Bank Asya teminat mektubunun hükümsüz kalması nedeniyle icranın geri bırakılması kararının ortadan kaldırılması