PAYLAŞIMLAR


18 Ağustos 2017

Meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle tazminat davası, müteselsil sorumlu olan asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte açabileceği gibi yalnızca asıl işverene veya alt işverene karşı da açılabilir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile tazminat sorumluluğunun alt işverene ait olduğunun kararlaştırılması; bu sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya mirasçıları da bağlamaz.

Yargıtay Kararı – Arşiv 02124
18 Ağustos 2017

Ağır bedensel zarar yada ölüm halinde zarar görenin veya ölenin yakınları da manevi tazminat isteyebilir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 2121
18 Ağustos 2017

Ödenmemiş işçilik hakları bulunan işçinin iş devam etmeme hali ( eylemli fesih ) haklı fesihtir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Yargıtay Kararı – Arşiv 2118
18 Ağustos 2017

İşçinin kötüniyet tazminatı talep edebilmesi için iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaması gerekir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 2117
14 Haziran 2017

İşe iade davası sonrası davalı işveren tarafından yapılan işe davet teklifinde belirtilen gece çalışma süresi 36 saat olduğundan davalı işverenin işe daveti samimi sayılamaz ve iş akdi işverenlikçe feshedilmiş sayılır.

Yargıtay Kararı – Arşiv 02029
23 Mayıs 2017

Bank Asya teminat mektubunun hükümsüz kalması nedeniyle icranın geri bırakılması kararının ortadan kaldırılması

Yargıtay Kararı – Arşiv 01975
19 Mayıs 2017

Trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı … duvar ustası müteveffanın kazancı … milli değerlere göre yapılan cenaze giderleri

Yargıtay Kararı – Arşiv 01973
19 Mayıs 2017

Sigorta Primine Esas Kazancın Tespiti Davası Ve Yapılacak İnceleme

Yargıtay Kararı – Arşiv 01971
19 Mayıs 2017

Serbest Bölgelere Türk Lirası İle Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı – Arşiv 01968
19 Mayıs 2017

Bordrolara Yansıtılan Fazla Çalışma Ücreti, Her Ay Sabit Olup Gerçeği Yansıtmıyorsa …

Yargıtay Kararı – Arşiv 01963