Trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı … duvar ustası müteveffanın kazancı … milli değerlere göre yapılan cenaze giderleri