PAYLAŞIMLAR


19 Haziran 2024

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI SONRASI; İŞVEREN DAVA ŞARTI ZORUNLU ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNE KATILMAK ZORUNDA MIDIR? KATILMAZSA NE OLUR?

Arşiv 02895
24 Nisan 2024

İşyeri Muhasebe ve İnsan Kaynakları Sorumlusunun Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Bir Yargı Kararının İncelenmesi

Arşiv 2839
15 Nisan 2024

Üst Düzey Yönetici ( Beyaz Yaka Çalışan ) Fazla Çalışma / Hafta Tatili Çalışma / Genel Tatil Çalışma Ücretiİ İsteyebilir Mi?

Arşiv 02848
11 Mart 2024

Toplu İşçi Çıkarma

Arşiv 2821
21 Mayıs 2022

Çorap Davası

Arşiv 02725
15 Mayıs 2022

ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ EMSAL BİR KARAR

Arşiv 02724
21 Nisan 2022

Parmak İzi Kayıt Sistemi İle Mesai Takibi Yapılması Kişisel Veri Hak İhlali Sayıldı

Arşiv 02720
13 Nisan 2022

Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Mülkiyet Hakkının İhlali Sayıldı

Arşiv 02712
8 Nisan 2022

ÜCRET HESAP PUSULASI / ÜCRET BORDROSU İŞÇİYE ELEKTRONİK POSTA VEYA KEP İLE GÖNDERİLEBİLİR Mİ? GÖNDERİLİRSE İMZALANMIŞ SAYILIR MI?

Arşiv 02705
2 Nisan 2022

Maaş Haczi ve Diğer Kesintiler İle İlgili Hukuki İnceleme

Arşiv 02704