PAYLAŞIMLAR


25 Kasım 2016

Kıdem tazminatı tavanı nedir? Nasıl uygulanır? Kıdem tazminatı tavanı aşılarak kıdem tazminatı ödenebilir mi? İşveren icra inkar tazminatından sorumlu tutulabilir mi?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01728
25 Kasım 2016

İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin ve sosyal yardımların kaldırılması, daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, yemek ve servis gibi yardımların değiştirilmesi hk.

Yargıtay Kararı – Arşiv 01727
25 Kasım 2016

Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı … destek kimdir? Destek ilişkisi nasıl belirlenir? Destekten yoksun kalan kişiler kimdir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01724
17 Kasım 2016

İşçilerin maaşları işveren tarafından banka kartı ile çekiliyor ve işçilere eksik ödeme yapılıyorsa?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01707
17 Kasım 2016

Şua izni nedir? Nasıl hesaplanır?

Yargıtay kararı – Arşiv 01706
7 Kasım 2016

Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı … tazminat davasında hangi cenaze giderleri talep edilebilir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01698
7 Kasım 2016

İşçinin, işe iade davası açabilmesi için fesih tarihi itibariyle davalı işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması gerekir. Bu 30 işçi sayısı nasıl belirlenir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01691
1 Kasım 2016

Sigorta primine esas kazancın tespiti davalarında; işçilik tazminat ve alacak davasının etkisi ile mahkeme tarafından yapılacak inceleme ( Emsal Karar )

Yargıtay Kararı – Arşiv 01689
1 Kasım 2016

İşçi iş akdini; olumsuz iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşulları nedeniyle 4857 sayılı Kanun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca haklı nedenle feshederse … mahkeme nasıl bir inceleme yapmalıdır?

Yargıtay kararı – Arşiv 01688
1 Kasım 2016

İşe iade davasında verilen feshin geçersizliği kararı, daha sonra açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı talepli davada kesin hüküm oluşturur mu? Haklı ve geçerli fesih ayırımı nasıl yapılır? ( Emsal Karar )

Yargıtay Kararı – Arşiv 01687