PAYLAŞIMLAR


10 Ekim 2016

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

Av. Yüce DURMUŞ / Hukuki İnceleme ve Araştırma / Ekim 2016 – Arşiv 01640
8 Ocak 2016

Mevsimlik işçi / ikale – bozma sözleşmesi / makul yarar / feshin geçersizliği

Yargıtay Kararı – Arşiv 01387