PAYLAŞIMLAR


19 Aralık 2016

İşçinin kayden başka bir şirkette gözükmesi davalı yanında çalışmadığını göstermez

Yargıtay Kararı – Arşiv 01769
19 Aralık 2016

Parayı çekenin kim olduğu kamera görüntülerinde belli değilse de bankamatikten çekilmesi ve kart ile şifrenin de karine olarak sahibinin olması gerektiğinden aksinin işçi tarafından kanıtlanması gerekir

Yargıtay Kararı – Arşiv 01767
19 Aralık 2016

Sosyal paylaşım sitesinde işveren uygulamalarının eleştirilmesi sataşma niteliğinde midir? İşveren feshini haklı kılar mı?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01765
25 Kasım 2016

Kıdem tazminatı tavanı nedir? Nasıl uygulanır? Kıdem tazminatı tavanı aşılarak kıdem tazminatı ödenebilir mi? İşveren icra inkar tazminatından sorumlu tutulabilir mi?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01728
25 Kasım 2016

İşçinin aldığı ücret miktarının düşürülmesi, ikramiyenin ve sosyal yardımların kaldırılması, daha alt seviyedeki bir göreve atanması, çalışma koşullarının ağırlaştırılması, yemek ve servis gibi yardımların değiştirilmesi hk.

Yargıtay Kararı – Arşiv 01727
25 Kasım 2016

Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı … destek kimdir? Destek ilişkisi nasıl belirlenir? Destekten yoksun kalan kişiler kimdir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01724
17 Kasım 2016

İşçilerin maaşları işveren tarafından banka kartı ile çekiliyor ve işçilere eksik ödeme yapılıyorsa?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01707
17 Kasım 2016

Şua izni nedir? Nasıl hesaplanır?

Yargıtay kararı – Arşiv 01706
7 Kasım 2016

Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı … tazminat davasında hangi cenaze giderleri talep edilebilir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01698
7 Kasım 2016

İşçinin, işe iade davası açabilmesi için fesih tarihi itibariyle davalı işyerinde 30 ve daha fazla işçi çalışması gerekir. Bu 30 işçi sayısı nasıl belirlenir?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01691