Ödenmemiş işçilik hakları bulunan işçinin iş devam etmeme hali ( eylemli fesih ) haklı fesihtir ve işçi kıdem tazminatına hak kazanır.