İşe iade davası sonrası davalı işveren tarafından yapılan işe davet teklifinde belirtilen gece çalışma süresi 36 saat olduğundan davalı işverenin işe daveti samimi sayılamaz ve iş akdi işverenlikçe feshedilmiş sayılır.

Bank Asya teminat mektubunun hükümsüz kalması nedeniyle icranın geri bırakılması kararının ortadan kaldırılması
23 Mayıs 2017
İşçinin kötüniyet tazminatı talep edebilmesi için iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaması gerekir.
18 Ağustos 2017

İşe iade davası sonrası davalı işveren tarafından yapılan işe davet teklifinde belirtilen gece çalışma süresi 36 saat olduğundan davalı işverenin işe daveti samimi sayılamaz ve iş akdi işverenlikçe feshedilmiş sayılır.