PAYLAŞIMLAR


1 Kasım 2016

Sigorta primine esas kazancın tespiti davalarında; işçilik tazminat ve alacak davasının etkisi ile mahkeme tarafından yapılacak inceleme ( Emsal Karar )

Yargıtay Kararı – Arşiv 01689
1 Kasım 2016

İşçi iş akdini; olumsuz iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma koşulları nedeniyle 4857 sayılı Kanun ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca haklı nedenle feshederse … mahkeme nasıl bir inceleme yapmalıdır?

Yargıtay kararı – Arşiv 01688
1 Kasım 2016

İşe iade davasında verilen feshin geçersizliği kararı, daha sonra açılabilecek ihbar ve kıdem tazminatı talepli davada kesin hüküm oluşturur mu? Haklı ve geçerli fesih ayırımı nasıl yapılır? ( Emsal Karar )

Yargıtay Kararı – Arşiv 01687
26 Ekim 2016

İşveren tarafından ücretlerin gecikmeli ve düzensiz olarak ödenmesi işçiye iş akdini haklı nedenle fesih hakkı ve kıdem tazminatı talep etme hakkı verir.

Yargıtay Kararı – Arşiv 01668
26 Ekim 2016

İş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedilmesi halinde işçi manevi tazminat talep edebilir mi?

Yargıtay Kararı – Arşiv 01665
26 Ekim 2016

Üst düzey yönetici konumunda olan işçinin fazla çalışma ücreti

Yargıtay Kararı – Arşiv 01664
26 Ekim 2016

İş akdi feshedilmeden kıdem tazminatı adı altında yapılan avans ödemeleri nasıl mahsup edilir

Yargıtay Kararı – Arşiv 01663
10 Ekim 2016

4857 Sayılı İş Yasasında Kadın İşçinin Hak ve İzinleri

Av. Yüce DURMUŞ / Hukuki İnceleme ve Araştırma / Ekim 2016 – Arşiv 01641
10 Ekim 2016

İş Sözleşmesinin Askıya Alınması

Av. Yüce DURMUŞ / Hukuki İnceleme ve Araştırma / Ekim 2016 – Arşiv 01640
8 Ocak 2016

Mevsimlik işçi / ikale – bozma sözleşmesi / makul yarar / feshin geçersizliği

Yargıtay Kararı – Arşiv 01387