İşçinin kayden başka bir şirkette gözükmesi davalı yanında çalışmadığını göstermez