Hata ve eksiklikleri bildiriminden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiç bir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.

İbraname ne zaman ve ne şekilde düzenlenir? Çıkış sonrası tazminat ve ödemeler ne zaman yapılır?
11 Ocak 2018
Destekten yoksun kalan davacıların talebi miras ilişkisine dayalı değildir … belgelendirilemeyen yol gideri, cenaze ve defin giderleri nasıl belirlenir?
11 Ocak 2018

Hata ve eksiklikleri bildiriminden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiç bir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır.