Meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle tazminat davası, müteselsil sorumlu olan asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte açabileceği gibi yalnızca asıl işverene veya alt işverene karşı da açılabilir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile tazminat sorumluluğunun alt işverene ait olduğunun kararlaştırılması; bu sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya mirasçıları da bağlamaz.

Ağır bedensel zarar yada ölüm halinde zarar görenin veya ölenin yakınları da manevi tazminat isteyebilir.
18 Ağustos 2017
İbraname ne zaman ve ne şekilde düzenlenir? Çıkış sonrası tazminat ve ödemeler ne zaman yapılır?
11 Ocak 2018

Meslek hastalığı veya iş kazası nedeniyle tazminat davası, müteselsil sorumlu olan asıl işveren ve alt işverene karşı birlikte açabileceği gibi yalnızca asıl işverene veya alt işverene karşı da açılabilir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşme ile tazminat sorumluluğunun alt işverene ait olduğunun kararlaştırılması; bu sözleşmenin tarafı olmayan işçi veya mirasçıları da bağlamaz.