İşveren tarafından ücretlerin gecikmeli ve düzensiz olarak ödenmesi işçiye iş akdini haklı nedenle fesih hakkı ve kıdem tazminatı talep etme hakkı verir.