Davacı olan işyeri hekimi ile işveren arasındaki sözleşmenin belirli süreli olup olmadığı, fesih tarihinde aynı zamanda memur olan davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı, kıdem ve ihbar tazminatı açısından kesin hüküm olup olmadığı, işyeri hekiminin hukuki statüsü uyuşmazlık konusudur.

Performans / Verimlilik Nedeniyle İş Akdi Feshi Nasıl Olmalıdır ?
31 Ağustos 2018
HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÇALIŞMALARININ AYLIK ÜCRETE DAHİL OLDUĞU HAKKINDAKİ SÖZLEŞME HÜKMÜ GEÇERLİ MİDİR?
22 Ekim 2018

Davacı olan işyeri hekimi ile işveren arasındaki sözleşmenin belirli süreli olup olmadığı, fesih tarihinde aynı zamanda memur olan davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı, kıdem ve ihbar tazminatı açısından kesin hüküm olup olmadığı, işyeri hekiminin hukuki statüsü uyuşmazlık konusudur.