İşyeri Muhasebe ve İnsan Kaynakları Sorumlusunun Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Bir Yargı Kararının İncelenmesi

Üst Düzey Yönetici ( Beyaz Yaka Çalışan ) Fazla Çalışma / Hafta Tatili Çalışma / Genel Tatil Çalışma Ücretiİ İsteyebilir Mi?
15 Nisan 2024

İşyeri Muhasebe ve İnsan Kaynakları Sorumlusunun Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Bir Yargı Kararının İncelenmesi