Ücret Bordosu İmzalatılmak Zorunda Mı? İmza Durumuna Göre Fazla Çalışma Ücreti Hesabında Son Dönem Yargıtay Uygulaması

Aşı Olmayan / Olmak istemeyen, PCR Testi Yaptırmayan İşçiler İçin 4857 Sayılı İş Yasası Çerçevesinde Hukuki Görüş
6 Eylül 2021

Ücret Bordosu İmzalatılmak Zorunda Mı? İmza Durumuna Göre Fazla Çalışma Ücreti Hesabında Son Dönem Yargıtay Uygulaması