İşveren OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) ‘den hizmet alma kararı verirse işyeri hekiminin sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir mi?

Hangi Haller İŞYERİ DEVRİ Sayılır? Devir Eden ve Devir Alan İşverenin Sorumluluğu Nedir?
4 Şubat 2019
KIDEM TAZMİNATINDA VERGİ İADESİ
14 Mart 2019

İşveren OSGB ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) ‘den hizmet alma kararı verirse işyeri hekiminin sözleşmesini geçerli nedenle feshedebilir mi?